Generelle oplysninger

Henrys Rengøring
V/ Henriette Olesen
Skævelevdej 10
9352 Dybvad
Henrysrengoering@outlook.dk
tlf. 71941707
cvr.nr. 42212903
April 2021

Betaling

Der kan betales med bankoverførsel eller Mobilepay.
Der gives 8 dages betalings frist, overskrides denne tillægges der et gebyr på 100 kr. og ydelsen stoppes til regningen er betalt.

Levering

Tid og sted aftales med kunden, tiden kan afvige +/- en halv time ellers får kunden besked-
I visse tilfælde kan vejret og sygdom forhindre os i at komme frem, her vil en aflysning med kort varsel være nødvendigt, der vil dog kunne laves nye aftaler.

Helligdage og ferie periode

Vi holder fri i helligdagene samt mellem jul og nytår.
Påsken
Kristi himmelfart
Pinsen
Julen
 De vil som udgangspunkt holdes 2 ugers sammenhængende ferie i ugerne mellem 28-32
Efterårsferie i uge 42 og vinterferie i uge 8, her holdes som oftest nogle dage, det aftales nærmere med berørte kunder.

Ved Helligdage og ferieperiode vil rengøringen være aflyst. I nogle tilfælde kan rengøringen flyttes til anden dag, eller uge.

Særlige vilkår

Har kunden flader der kræver en special sæbe eller behandling, så stiller kunde selv middel eller udstyr til rådighed.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du kan fortryde din aftale indtil dagen før aftalen, meldes der ikke afbud senest kl. 16 dagen før aftalen betales 1 times arbejde (350kr.)

Hvis der er noget galt med tjenesteydelser

Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen kan du kontakte os på tlf. 71941707 eller Henrysrengoering@outlook.dk.
Er der mangler på rengøringen, eller den ikke er tilfredsstillende har du 24 timer til at kontakte os ang. fejl og mangler.
Er der sket skade på kundens ejendom, vil det blive oplyst og vi kontakter kunden herom, ellers har kunden 24timer til at kontakte Henrys Rengøring
Kunden har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
og gerne E-mail adresse

Vi foretager registreringen af kundens personoplysninger med det formål at kunne levere varen til kunden, samt sende en regning elektronisk

Personoplysningerne registreres hos Henrys Rengøring og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Ejer og evt. ansatte for Henrys Rengøring har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til Henrys Rengøring videregives eller sælges ikke til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Henrys Rengøring har Kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Kunden har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Henrys Rengøring via e-mail Henrysrengoering@outlook.dk.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Henrys Rengøring. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.